Vice President bei Samsung Semiconductor, … 35 Vgl. Waber, Magnolfi und Lindsay: Der Wert der Gestaltung, Januar 2015 in Harvard Business Manager, …

Login to Download