International Rectifier (Infineon Technologies). 500 pcs. BSM50GD120DN12. IGBT Modules. IGBT Module. 1022 pcs. BSM50GD120DN2E3226. IGBT Modules.

Login to Download