about Eg = 2.16 eV are measured via UV-Vis spectroscopy of the nanoflower-like cuprous oxides. … Optik özellikler. Özet: Bu çalışmada, bakır oksit nanoyapıların basit ve tek seferde hidrotermal … Among various semiconductor oxides used in.

Login to Download