Gigadevice Semiconductor Beijing Inc. Class A (XSSC). 211,100. 4,597. Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. Class A (XSSC). 2,332,150. 4,580. Iflytek Co.

Login to Download